Trasy rowerowe w Izbicku

Ścieżka rowerowa z Grodziska do Breguły

Długość: km
Przebieg trasy: Grodzisko - Breguła
Region:
opolskie

Grodzisko - Krośnica - Breguła


 Trasa ta stanowi fragment planowanej dłuższej trasy Centowa – Strzelce Opolskie – Breguła – Daniec. Proponowany obecnie odcinek trasy odchodzi od drogi asfaltowej z Grodziska do Krośnicy, skąd prowadzi na zachód asfaltową drogą do Breguły. Tutaj przecina trasę nr 52, napotykając te początek trasy nr 160 i biegnie dalej leśnymi drogami do Krośnicy. Od pierwszych zabudowań prowadzi dalej na zachód drogą o nawierzchni tłuczniowej do szosy Izbicko – Krośnica – Grodzisko, przecina ja i biegnie dalej polna drogą, która wkrótce przekracza granicę Gminy Izbicko.