Trasy rowerowe w Izbicku

Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów”

Długość: Góra Św. Anny - Utrata km
Przebieg trasy:
Region:
opolskie

Góra Św. Anny - Kamień Śląski - Tomice - Izbicko - Utrata


            Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów” ma docelowo prowadzić z Góry Św. Anny (sanktuarium św. Anny) przez Kamień Śląski (sanktuarium św. Jacka) i Olesno (sanktuarium św. Anny) do Wielunia. Trasa wchodzi na teren gminy na zachód podstacji kolejowej kamień Śląski i prowadzi drogą wzdłuż torów, mijając stację, następnie skręca w lewo, przecinając tory i prowadzi asfaltowa droga na północ przez Tomice i Izbicko do Utraty. W Izbicku przecina drogę krajową nr 94 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W Izbicku mija Urząd Gminy i pałac (obecnie remontowany), a w Utracie dzwonek umarłych. Dalej trasa skręca w prawo na boczną drogę w stronę Krośnicy, skręcając wkrótce w prawo w przecinkę leśną o nawierzchni tłuczniowej. Na jej końcu skręca w lewo, mijając osadę Breguła. Tutaj trasa nr 52 krzyżuje się z trasą nr151. na skrzyżowaniu rozpoczyna się trasa nr 160 i obie trasy biegną drogą gruntową na północ od Boryczy. Z lewej strony dochodzi na krótko asfaltowa droga z Izbicka, która po chwili odbija w prawo. Obie trasy prowadzą dalej prosto drogę o nawierzchni tłuczniowej na skraju lasu, gdzie trasa nr 52 skręca w prawo w skos, prowadząca kolejną drogą o nawierzchni tłuczniowej i wkrótce opuszcza granice Gminy Izbicko. Trasa nr 160 prowadzi dalej prosto przez las do krzyżowej Doliny, gdzie napotyka istniejący węzeł tras rowerowych: biegnącą poprzecznie trasę nr 27 i rozpoczynającą się tam trasę nr 115.