Trasy rowerowe w Kluczborku

"Szlakiem dawnego rzemiosła i pomników przyrody"

Długość: 44 km
Przebieg trasy: Kluczbork - Kluczbork
Region:
opolskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Kluczbork (0,0) - Kuniów (4,5) - Bazany rezerwat (10,4) - Zameczek (16,3) - Bogacica (20,9) - Smardy Dolne (26,2) - Krzywizna (31,2) -Ławkowice (35,3) - Kluczbork (44,0)


Trasa ta rozpoczyna się również przy kluczborskim Rynku na ulicy Kopernika
Kluczbork-Kuniów-Bazany-Borkowice-Zameczek-Bogacica-Smardy-Krzywizna-Łowkowice-Kluczbork
- Kuniów
    Zabytkowa kuźnia i piekarnia, w której, jak za dawnych lat można wykuć "Podkowę z Kuniowa" i wypiec "Chleb Kuniowski".
    Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - pierwotny wzmiankowany w 1301 r., od 1317 r.
    Wozownia plebańska - z XIX w., drewniana, konstrukcji mieszanej, prostokątna
- Leśny rezerwat przyrody "Bazany"
- Nowa Bogacica
    Aleja Dębów - pomnik przyrody - 9 okazów dębu szypułkowego, wiek 400 lat, obwody pni 440-640 cm, wysokość 14-25 m.
    Ścieżki przyrodnicze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Piecach
- Bogacica
    Kościół pw. Św. Trójcy - zbudowany w latach 1797-1805.
    Dwór późnoklasycystyczny - zbudowany w I poł. XIX w.
    Spichlerz dworski - zbudowany w I poł. XIX w.
    Restauracja i Hotel "Nad Stawem"
- Krzywizna
    Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
- Kluczbork Stacja PKP
    >>Łącznik czarny (Bogacica-Kluczbork)
- Krasków
    Kościół pw. Św. Jadwigi
    Cmentarz żydowski
-Łącznik zielony (Smardy-Kluczbork)
- Smardy Dolne i Górne
    Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego