Trasy rowerowe w Pokoju

Trasa 1

Długość: km
Przebieg trasy: Pokój - Pokój
Region:
opolskie

Pokój - Jagienna - Wilcza Buda - Zagwiździe - Grabice - Młodnik - Radomierowice - Święciny - Dąbrówka Dolna - Domaradzkia Kuźnia - Paryża - Pokój


Trasa rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienna, Wilczą Budę, Zagwiździe, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Dąbrówkę Dolną. Z miejscowości tej proponuje się poprowadzić trasę nad stawy (okoliczne prywatne kąpielisko), dalej do Domaradzkiej Kuźni i Paryża, a następnie drogą leśną w kierunku ruin leśniczówki, a stamtąd do Pokoju (wjazd od ul. 1 Maja).