Trasy rowerowe w Pokoju

Trasa 2

Długość: km
Przebieg trasy: Pokój - Pokój
Region:
opolskie

Pokój - Jagienna - Wilcza Buda - Zagwiździe - Murów - Czarna Woda - Winna Góra - Pokój


Trasa również rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienną, Wilczą Budę, Zagwiździe. Dalej polną drogą wzdłuż Budkowiczanki przez Murów (gdzie jest wodny tartak) do Czarnej Wody, Winnej Góry i przez park do Pokoju (wjazd od ul. Wolności).