Trasy rowerowe w Pokoju

Trasa 3

Długość: km
Przebieg trasy: Pokój - Pokój
Region:
opolskie

Pokój - Lubienie - Siołkowice Stare - Chróścicki Młyn - Kwaśno - Chróścice - Ameryka - Kaniów - Ładza - Grabczok - Okoły - Czarna Woda - Winna Góra - Pokój


Trasa rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Kościelnej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić polną drogą w kierunku prywatnych stawów hodowlanych do proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Łąki nad Budkowiczanką”. Następnie przez miejscowości: Lubienie, Siołkowice Stare, Chróścicki Młyn, Kwaśno, Chróścice, Ameryka, Kaniów, Ładza, Grabczok, Okoły, Czarna Woda, Winna Góra do Pokoju (wjazd od ul. Wolności).