Trasy rowerowe w Pokoju

Trasa 4

Długość: km
Przebieg trasy: Pokój - Pokój
Region:
opolskie

Pokój - Siedlice - Przygorzele - Bąkowice - Mąkoszyce - Rogalice - Nowy Świat - Tarnowiec - Kurznie - Stobrawa - Stare Kolnie - Karłowice - Kuźnica Katowska - Pokój


Trasa rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Brzeskiej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić przez miejscowości Siedlice, Przygorzele, Bąkowice, Mąkoszyce, Rogalice, Nowy Świat, Tarnowiec, Kurznie, Stobrawa, Stare Kolnie, Karłowice, Kuźnica Katowska do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej).