Trasy rowerowe w Pokoju

Trasa 5

Długość: km
Przebieg trasy: Pokój - Pokój
Region:
opolskie

Pokój - Fałkowice - Pieczysk - Starościna - Dąbrowa - Krogulna - Pokój


Trasę proponuje się rozpocząć w Pokoju przy ul. 1 Maja. Jej przebieg poprowadzić drogą koło cmentarza żydowskiego, dalej drogą leśną do Żabieńca, Domaradza, polną drogą wzdłuż cieku do Fałkowic, Pieczysk, Starościna, i Dąbrowy. Następnie przez Krogulną, szosą Wołczyn-Brzeg, leśną drogą do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej).