Trasy rowerowe w Augstowie i okolicy

Szlak rowerowy „Na Powstańce” czarny

Długość: 18,9 km
Przebieg trasy: Przewięź - Przewięź
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Przewięź – Uroczysko Powstańce - Strękowizna – Przewięź


Szlak rozpoczyna się w Przewięzi przed polem namiotowym „Patelnia”. Szlak biegnie prosto drogą żwirową w kierunku Uroczyska Powstańce. Po 7 kilometrowym odcinku docieramy do uroczyska. Widzimy pomnik powstańców, miejsce kuźni z1863 roku. Za skrzyżowaniem most na rzecze Blizna. Szlak skręca w lewo (w stronę Nowinki). I dalej szlak prowadzi drogą żwirową w kierunku Strękowizny. Po około 2 km widzimy zabudowania wsi Strękowizna. Szlak skręca w prawo w stroną mostu mostu na rzece Blizna. Mijamy most i kierujemy się drogą żwirową prosto do Rezerwatu Jezioro Kalejty. Szlak skręca w lewo, a następnie prosto. 100 m dalej mijamy mostek na rzece Dłużance. Dalej szlak prowadzi drogą leśną łukiem w lewo w kierunku Przewięzi.. Szlak biegnie prosto drogą piaszczystą w kierunku Przewięzi. Szlak łączy się tu ze szlakiem rowerowym „Wokół Jeziora Białego i Studzienicznego”. Koniec rezerwatu. Szlak biegnie drogą żwirową w kierunku pola namiotowego „Patelnia”. 200 m dalej koniec pola i szlaku.