Trasy rowerowe w Augstowie i okolicy

Szlak rowerowy rzeki Netty.

Długość: 40 km
Przebieg trasy: Białobrzeg (stary młyn) - Gabowe Grady
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białobrzeg - Tajno Łanowe - śluza "Sosnowo" - Gabowe Grady


Trasa ta biegnie poprzez teren trzech gmin Powiatu Augustowskiego: Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny. Teren ten, w opinii krajoznawców i przyrodników jest unikalny. Zachowało się tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów podmokło - bagiennych. Jest to ostoja ptactwa. Występuje tu między innymi: bocian niemy, czapla, orzeł krzykliwy. Trasę należy rozpocząć w miejscowości Białobrzegi przy Starym Młynie. Cały szlak ma prawie 40 km i kończy się w miejscu startu. Z Białobrzeg wiedzie przez Tajno Łanowe, skąd należy pojechać w kierunku śluzy Sosnowo. Następnie w kierunku miejscowości Gabowe Grady, gdzie zwiedzimy starocerkiewną zabudowę wsi i molennę oraz cmentarz. Istnieje także alternatywna możliwość przebycia szlaku wzdłuż Kanału Augustowskiego od samych Białobrzeg do śluzy Sosnowo.