Trasy rowerowe w Białowieży

"Miejscami Pamięci Narodowej"

Długość: 14 km
Przebieg trasy: Białowieża - Białowieża
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białowieża - Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellonka" - Podolany I i II - Białowieża


Szlak rozpoczyna się w Białowieży i biegnie przez całą miejscowość (ul. Waszkiewicza, ul. Tropinka, przez Park Dyrekcyjny, ul. Browska, ul. Wojciechówka). Częściowo pokrywa się ze ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy”. Następnie przebiega obok zabytkowego dworca Białowieża Towarowa do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Dalej prowadzi przez wsie Podolany I i II docierając do Białowieży. Na szlaku znajdują się miejsca martyrologii z oresu II wojny światowej oraz stara Żwirownia.