Trasy rowerowe w Białowieży

"Miejsce Mocy"

Długość: 5,5 km
Przebieg trasy: Białowieża - kamienny krąg
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białowieża - kamienny krąg


Jest to starosłowiańskie miejsce kultu - kamienny krąg. Znajduje się tam tajemnicze skupisko drzew (w tym zniekształcone świerki, dęby, grusze i głogi). Radiesteci, którzy przeprowadzili badania tego miejsca, stwierdzili wysoki poziom tzw. pozytywnego promieniowania.