Trasy rowerowe w Białowieży

Szlak rowerowy Białowieża - Hajnówka

Długość: 25 km
Przebieg trasy: Białowieża - Hajnówka
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białowieża - Parking Zwierzyniec - Rezerwat Pokazowy Żubrów - Hajnówka


Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz kurhany z X - XIII wieku. W połowie trasy szlak przecina szosę Hajnówka - Białowieża, przechodząc przez Parking Zwierzyniec. Dalej trasa szlaku prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w Puszczy, oraz skorzystać z oferty rękodzieła regionalnego. Szlak kończy się w Hajnówce.