Trasy rowerowe w Białowieży

Szlak rowerowy Białowieża - Siemianówka

Długość: 41 km
Przebieg trasy: Białowieża - Siemianówka
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białowieża - Pogorzelce - uroczysko Stara Białowieża - Gruszki - Babia Góra - Siemianówka


Szlak prowadzi obok skansenu wsi puszczańskiej do wsi Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (znajduje się tam ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"). Dalej przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa); kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy, z XVIII wieku. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.