Trasy rowerowe w Białowieży

Szlak Rowerowy Masiewo - Masiewo

Długość: 6,5 km
Przebieg trasy: Masiewo - Masiewo
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Masiewo - Uroczysko "Głuszec" - Masiewo


Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu "Głuszec", włączonego w 1996 r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Szlak częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem i biegnie przez Obręb Ochronny Hwoźna BPN. Rozpoczyna się w osadzie Zamosze niedaleko Masiewa i kończy w jej pobliżu na Polanie Masiewo.