Trasy rowerowe w Białymstoku i okolicy

Szlak rowerowy Białystok - most w Kruszewie (zielony)

Długość: 20 km
Przebieg trasy: Starosielce - Kruszywo
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Starosielce -Szubienica - Rogowo ( kurhany) - Kruszywo


Początek szlaku w Starosielcach, przy skrzyżowaniu Elektorskiej i Popiełuszki.
Szubienica - 8km - pomnik na wzgórzu,  miejsce straceń powstańców z 1863 roku.  Symboliczne krzyże brzozowe.
Babia Góra - 10 km - posąg Światowida w miejscu dawnego kultu słowiańskiego.
Rogowo (kurhany) z VII wieku. Murowana kamienna obora z 1834 roku.
Kruszywo - 19 km - ruiny wiatraka holenderskiego z 1936 roku. Kilometr za wsią przyczółek dawnego mostu na Narwi, który został zniszczony w czasie wojny z bolszewikami w 1930 roku, a potem w czasie kampanii wrześniowej. Pozostałości mostu to teraz punkt widokowy na rozlewisko Narwi. Z mostu Kruszywo widać szaniec Koziołek wybudowany w czasie potopu szwedzkiego przez żołnierzy hetmana Jana Pawła Sapiehy.