Trasy rowerowe w Biebrzańskim Parku Narodowym

LO -7001 y

Długość: 19,5 km
łatwy
Przebieg trasy: Rajgród - Leśniczówka Grzędy
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

RAJGRÓD- Wojdy - Rybczyzna - Woźnawieś - Kuligi - LEŚNICZÓWKA GRZĘDY


Szlak zaczyna się przy jeziorze Rajgrodzkim, następnie biegnie obok jeziora Dreństwo. Dalej trasa wiedzie przez lasy Rajgrodzkie, przechodzi przez wsie: Woźnawieś i Kuligi, przecina rzekę Jegrznię, wchodzi w granice BPN i kończy się przy leśniczówce Grzędy.