Trasy rowerowe w Hajnówce

Śladami Powstania Styczniowego

Długość: 31 km
Przebieg trasy: Hajnówka
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Hajnówka - Orzeszkowo - Hajnówka


Szlak rozpoczyna się w dzielnicy Judzianka przy ul. Warszawskiej, prowadzi trybą zwaną Drogą Dubińską przez rzekę Chwiszczej, wsie: Orzeszkowo, Olszynkę, Łozice, Drogą Milanowska i trybą do głównej atrakcji, czyli Car-dębu - zanim tam dotrze zatacza krag wyznaczony przez pomnikowe dęby. Car-dąb jest martwy od kilkunastu lat i pozbawiony kory, może dtatego ciągle atrakcyjny - w gąszczu rosnących drzew, wycelowany w niebo martwy, a wciąż żywy pomnik przyrody.


Ten odcinek szlaku jest trudny do przebycia w okresie wiosennym - podobnie jak łąki przy Chwiszczeju. Kolejny punkt na szlaku to most, z którego rozciąga się widok na odlesioną dolinę rzeki Leśnej, tworzącej tu duże rozlewiska - doskonałe tereny lęgowe dla ptaków wodnych. Nad łakami można często zobaczyć polującego błotniaka łąkowego. Następnie szlak prowadzi przez malownicze drzewostany boru mieszanego i olsu jesionowego. Zbaczając ze szlaku od składnicy Ostrowskiego 0,5 km na północ dotrzemy do rezerwatu Nieznanowo z dużą liczbą pomnikowych dębów.


Przed ponownym przecięciem koleki wąskotorowej Hajnówka - Topiło szlak wiedzie przez rezerwat Głeboki Kąt z dobrze zachowanym borem świerkowym o charakterze borealnym. Szlak kończy się w Hajnówce.