Trasy rowerowe w Hajnówce

Szlak walk partyzanckich

Długość: 22 km
Przebieg trasy: Hajnówka - Narewka
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Hajnówka - Lipiny - Szczekotowo - Narewka


Szlak prowadzi skrajem Puszczy Białowieskiej ul. Celną, a w las skręca przy osiedlu leśników. W poblizu szlaku, w kwartale 330 znajduje się prawosławna kaplica i cudowne źródełko wody znane pod nazwą Krynoczka. W 1999 r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni.


Następnie szlak biegnie przez utworzony w 1961 r. rezerwat Lipiny, służący zachowaniu jedynego na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bez szypułkowego, a dalej, w rezerwacie Szczekotowo przecina rzekę Łutownię, gdzie widoczny jest powrót lasu na tereny odlesione. Rezerwat Szczekotowo chroni zabytki archeologiczne; znajduje się tu największe skupisko kurhanów osadnictwa - zagony porośnięte lasem. Dominującym typem lasu jest grąd.
Za rezerwatem szlak prowadzi Traktem Lipińskim do wsi Świnoroje, gdzie można przejść ścieżką dydaktyczną "Pod dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.