Trasy rowerowe w Hajnówce

Szlak żółty

Długość: 19 km
Przebieg trasy: Białowieża - Topiło
Region:
Podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Białowieża - Topiło


Szlak biegnie głównymi drogami puszczańskimi przez rezerwaty "Podcerkwa", "Berezowo", "Olszanka Myśliszcze", "Michnówka". Chronią one przede wszystkim miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej, a także ciekawe miejsce na odpoczynek pod drewnianą wiatą. Wokół znajdujących się tam stawów poprowwadzono ścieżkę edukacyjną "Leśne Osobliwości".