Trasy rowerowe w Wiżajnach

W Góry Sudawskie

Długość: 16.5 km
Przebieg trasy: Wiżajny - Wiżajny
Region:
podlaskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Trasa biegnie na wschód od wsi Wiżajny w krainę gdzie prawdopodobnie mieszkało jedno z plemion jaćwieskich. Zobaczyć tu można wiele wzgórz o wysokościach ponad 250 m n.p.m. pociętych jarami i wąwozami. Dolinami płyną strumienie, z których największy to rzeka Wigra wpadająca do Szeszupy. We wsi Sudawskie znajdują się zabytki historyczne, które warto zobaczyć a są to : pozostałości dawnego folwarku Sudawskie i pozostałości dawnego folwarku Skombobole (które stanowiły dobra sudawskie a ich właścicielem w 2 połowie XVIII wieku był Adam Zaborowski natomiast przed II wojna światowa resztki dawnych posiadłości należały do Mikołaja Rekosza), wzgórze zwane Gulberkiem (prawdopodobnie grodzisko jaćwieskie), wzgórze zwane Szweda Mogiłą (tajemniczy czworokąt z zagłębieniem pośrodku).We wsi Maszutkinie znajduje się cmentarz ewangelicki z charakterystycznymi żeliwnymi krzyżami.
Na skraju rozległego masywu Góry Rowelskiej, koło drogi asfaltowej Rutka –Tartak –Wiżajny, stoi wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie widać wsie Litewskie.