Trasy rowerowe w Czarne

Trasa „Hetmana Koniecpolskiego”

Długość: 40 km
Przebieg trasy: Człuchów –Czarne
Region:
pomorskie

Człuchów – Skórzewo – Krępsk – Olszanowo – Łoża – Raciniewo – Domisław – Czarne


Główne atrakcje: Rezerwat „Sosny”, Kościół p. w. Św. Jakuba Apostoła w Krępsku, ezioro Krępsko, Grosziska nad jeziorem Krępsko, Kościół p. w. Św. Franicszka w Olsztynie, głaz narzutowy w Olszanowie, zabudowanie podworskie w Łoży, kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie.

Wyruszamy z Człuchowa ulicą Traugutta w kierunku Sieroczyna. Po prawej mijamy nową cerkiew. Po ok. 1,5 km dojeżdżamy do wzniesienia, z którego rozpościera się panorama okolicy. Zjeżdżamy w dół – szosa prowadzi do wsi, natomiast my zjeżdżamy lekko w prawo w żużlową droga w las. Kierujemy się wg drogowskazu do Nadleśnictwa Skórzewo. Po ok. 2 km dojeżdżamy  do siedziby Nadleśnictwa. Po prawej stronie zostawiamy szosę w kierunku Kołdowa i jedziemy drogą brukową do zabudowań leśniczówki. Tam po lewej stronie znajduje sie Rezerwat „Sosny”. Po rezerwacie skręcamy w prawo, w drogę leśną w kierunku Krępska. Jedziemy przez las bukowy, w którym można spotkać okazałe daglezje. Na następnym rozwidleniu skręcamy w lewo, jedziemy prosto przez kolejnych klika skrzyżowań. Przejeżdżamy przez rzeczkę Silnicę, na tym odcinku droga staje się dość podmokła, po deszczu trudna do przejazdu. Wyjeżdżamy na pola i dojeżdżamy do drogi asfaltowej we wsi Kujanki, gdzie skręcany w prawo i jedziemy drogą do Krępska. W Krępsku ponownie skręcamy w prawo, dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo i zjeżdżamy stromym zjazdem. Przejeżdżamy przez most, wspinamy się brukową drogą na przeciwległe zbocze doliny. Na rozjeździe kierujemy się w prawo. Po przejechaniu ok. 0,5 km przez pola zjeżdżamy w dół, w gęsty wilgotny las. Na tym odcinku bywa podmokła, po intensywnych deszczach może być trudno przejezdna. Przejeżdżamy przez strumyczek, zaraz za nim mijamy drogą prowadzącą w prawo, aż do szczytu cypla na jezioro Krępsko, gdzie położone jest wczesnośredniowieczne grodzisko. My jedziemy prosto, wspinamy sie na stromy stok i przejeżdżamy przez nasadę cypla. Teraz czeka nas stromy zjazd wzdłuż stromego zbocza porośniętego lasem bukowym. W dole połyskuje tafla jeziora Krępsko. Krajobraz jest wyjątkowo piękny i tajemniczy. Przejeżdżamy przez przesmyk między jeziorem Krępsko i Orzechowo. Wzniesienie, które widzimy po lewej stronie jest to kolejne grodzisko. Z lewej mijamy drogę nad jezioro Orzechowo, przejeżdżamy mały, okresowy ciek, po czym napotykamy na bardzo ostry, gliniasty podjazd. Przejeżdżamy pomiędzy masarnią a terenem żwirowni  i dojeżdżamy do drogi żużlowej. Trzymając się jej jedziemy przez łąki i nieużytki, potem przez las, skręcamy prostopadle w lewo i wreszcie dojeżdżamy do Olszanowa. Przed wjazdem do wsi, z lewej strony,  w głębi łąki, blisko zabudowań gospodarczych widzimy ciemny, kopiasty masyw głazu narzutowego. Jego objętość szacowana jest na 80m3. Dojechawszy do szosy Gwieździn – Bińcze skręcamy w lewo, jedziemy ok. 100M i skręcamy w prawo. Jedziemy polną, gliniastą drogą, po deszczach trudno przejezdną, mijamy z prawej samotne gospodarstwo, potem wjeżdżamy w las. Docieramy do drogi wysypanej szutrem wapiennym. Tu skręcamy w prawo i jedziemy malowniczą pagórkowatą drogą wśród bujnych lasów. Dojeżdżamy do m. Łoża. Przejeżdżamy przez wieś brukową drogą. Po prawej mijamy park oraz resztę zabudowań Podworskich – oficynę i chlewnię. Zaraz za ostatnim gospodarstwem skręcamy w lewo przy rozstajnym krzyżu. Jedziemy przez las wyboistą, błotnistą drogą. Docieramy do szosy Barkowo – Czarne, przejeżdżamy przez nią i jedziemy drogą asfaltową do Raciniewa. Na początku wsi mijamy z lewej strony kościół z XVII w. Stojący na rozstaju dróg. My  jedziemy prosto przez wieś, za wsią kierujemy się prosto, w drogę wysadzoną brzozami. Przejeżdżamy przez tunel pod inią kolejową  i zaraz potem skręcamy w prawo. Żużlową droga prowadzi nas do Domisław. Dojeżdżamy najpierw do drogi brukowej, gdzie skręcamy w prawo, potem do szosy asfaltowej. Tu skręcamy w lewo i jedziemy ok. 2,5 km aż do skrzyżowania, gdzie w lewo prowadzi droga dojazdowa do Domisławia, natomiast my skręcamy w prawo w drogę brukową, po ok. 1 km droga zakręca w prawo, a my jedziemy prosto starą drogą, o poboczach zarośniętych różą i głogiem. Gdy droga skręca do widocznej w oddali m. Sokole, my jedziemy prosto wzdłuż ściany lasu, przejeżdżamy przez skrzyżowanie z leśną drogą. Wysadzana drzewami malownicza droga prowadzi nas do Czarnego. Do miasta wjeżdżamy ulica Leśną.