Trasy rowerowe w Sopocie

Szlak dzików

Długość: 5,7 km
Przebieg trasy: Osiedle 23 Marca – Os. Brodwino
Region:
pomorskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Osiedle 23 Marca (pętla autobusowa) – Wielka Gwiazda – Dolina Świemirowska – Długa Dolina (Długi Grunt) – Dolina Kamiennego Potoku – Os. Brodwino


Trasę rozpoczynamy w Dolinie Gołębiewskiej, udając się w górę – w kierunku sanatorium „Leśnik”. W miejscu przecięcia zielonego szlaku turystycznego (Sopot Kamienny Potok – Skarszewy), skręcamy na leśną ścieżkę. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na okazałe sosny. Stromym podejściem osiągamy Wielką Gwiazdę, gdzie przecinamy bieg białego szlaku spacerowego (sanatorium „Leśnik” – stadion SKLA) i niebieskiego turystycznego (Sopot Kamienny Potok – Kartuzy). Na Wielkiej Gwieździe dziś znajduje się niewielka wiata – pozostałość po urządzeniach turystycznych wykonanych przez służby leśne. Około 20 m od tej wiaty w kierunku zachodnim żyją w pełnej zgodzie zrośnięte pniami buk i sosna o wysokości ponad 25 m i obwodzie pnia 320 cm. Przy skrzyżowaniu dróg od połowy XIX w. do 1945 r. wznosiła się restauracja „Grosser Stern” („Wielka Gwiazda”), z której usług chętnie korzystali kuracjusze oraz mieszkańcy podczas spacerów. Stąd zmierzamy szeroką leśną drogą do dużego węzła dróg i ścieżek, wokół którego rosną okazałe sosny i buki. Skręcamy w lewo, by niebawem osiągnąć kolejne skrzyżowanie, za którym szlak zmierza skośnie w prawo. Otacza nas młody las bukowy, w którym dominują pojedyncze okazałe buki i sosny. Przecinamy niewielką polankę by po około 100 m natrafić na dwa głazy. Szlak skręca w prawo w asfaltową drogę, przy której okazały głaz – pomnik przyrody. Przy drodze, na której towarzyszy nam czerwony szlak spacerowy (Os. Brodwino – Stawowie), pojedyncze okazy sosen. Przy starym kamiennym drogowskazie leśnym skręcamy w prawo. Osiągnąwszy linię gazociągu (żółte słupki) skręcamy w lewo-skos. Przy ścieżce głazy narzutowe. Schodzimy w dół i skręcamy w lewo. Tu również obserwujemy głazy narzutowe i okazałe sosny. Wyraźna ścieżka doprowadza nas do Długiej Doliny (Długi Grunt), skręcamy w prawo przy modrzewiu – pomniku przyrody. Wspólnie z czerwonym szlakiem spacerowym zmierzamy w kierunku Drogi Wielkokackiej.
Towarzyszą nam liczne głazy narzutowe i pojedyncze okazałe sosny. Wraz z niebieskim szlakiem turystycznym przechodzimy przez ul. Sopocką i wkraczamy w Dolinę Kamiennego Potoku, nad którym wyrosło osiedle Brodwino. Na jego skraju ujęcie wody z charakterystycznym budyneczkiem. Mostkiem nad potokiem wkraczamy na ul. Kolberga, którą docieramy do centrum handlowego.