Trasy rowerowe w Sopocie

Szlak zajęcy

Długość: 9,5 km
Przebieg trasy: Osiedle Brodwino - Stawowie
Region:
pomorskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Osiedle Brodwino (przystanek ZKM centrum handlowe) – Długa Dolina (Dolina Długi Grunt) – Gręzowo – Droga Nadleśniczych – Stawowie


Wędrówkę rozpoczynamy na osiedlu Brodwino, usytuowanym w Dolinie Kamiennego Potoku. Ulicą Oskara Kolberga – obok kompleksu szkół – udajemy się w górę doliny, początkowo z czarnym szlakiem spacerowym (do osiedla 23 Marca w Dolinie Gołębiewskiej). U wejścia na teren ujęcia wody spoczywa wielki głaz – z napisu zachowane daty „1922–1926”, w głębi budynek odbiegający stylem od sąsiadujących wieżowców i bloków.
Po przecięciu ul. Malczewskiego skręcamy w prawo i ścieżką towarzyszącą ulicy zmierzamy w kierunku zachodnim. Ścieżka wprowadza nas w niewielki wąwóz, a gdy z prawej pojawia się siodło wchodzimy na grzbiet i idziemy nim w górę. Z kulminacji skręcamy w prawo i stromą ścieżką (!) schodzimy w dół, przecinamy niebieski szlak turystyczny (Sopot Kamienny Potok – Kartuzy) i skręcamy w lewo w Długą Dolinę (Dolina Długi Grunt) razem z czarnym szlakiem spacerowym.

Przy drodze, którą biegnie szlak, napotykamy głazy narzutowe oraz egzemplarze okazałych drzew, wśród których wyróżnia się modrzew – pomnik przyrody. Dalej z prawej podmokły teren, a przy drodze okazałe sosny. Napotykamy kolejny modrzew – pomnik przyrody z tablicą informacyjną. Niebawem na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo (w dole po prawej zarastające oczko wodne) i dochodzimy do styku dróg leśnych z asfaltową; w głębi po prawej widoczne zabudowania Leśnictwa Gołębiewo.
Przez ok. 300 m zdążamy drogą asfaltową – wraz z czarnym szlakiem spacerowym – po czym wchodzimy na leśną drogę (prawo-skos) wśród młodego drzewostanu z wyraźną obecnością modrzewia. Wyprowadza nas ona do drogi na tyłach zabudowy Gręzowa (Leśnictwo Sopot). Tu skręcamy zrazu w prawo, a następnie w prawoskos. Drogą wśród świerków osiągamy polankę, za nią w lewo droga do leśniczówki Sopot. Zachowując dotychczasowy kierunek marszu, osiągamy drogę asfaltową (uwaga na ruch samochodowy) i skręcamy w lewo w Drogę Nadleśniczych. Szlak zmierza stąd w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim. Niebawem z lewej pozostawiamy Borodziej, gdzie służby leśne wzniosły obiekt służący m.in. turystom. Przy drodze okazałe świerki i daglezje. Wkrótce spotykamy szlaki turystyczne czarny (Sopot – Kamienica Królewska), niebieski i zielony, by wspólnie z tymi ostatnimi pokonać fragment trasy.
Wespół z zielonym szlakiem skręcamy w lewo i grzbietem wzniesienia kierujemy się ku miastu. W miejscu gdzie szlaki rozdzielają się widać wody Zatoki Gdańskiej. Droga zaczyna opadać. Towarzyszą nam okazy różnych drzew, mrowiska. Wzrasta ilość dróg i ścieżek. Wśród niezbyt atrakcyjnych zabudowań warsztatów i obiektów przemysłowych osiągamy ul. Czyżewskiego w bezpośrednim sąsiedztwie granic Sopotu i Gdańska.