Trasy rowerowe w Będziniu i okolicy

Trasa T - 4

Długość: 0.9 km
Przebieg trasy: P-t węzłowy przy ul. Chopina - ul. Chopina
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

P-t węzłowy przy ul. Chopina - Kościół Św. Doroty - ul. Chopina


Rozpoczyna się z punktu węzłowego przy ul. Chopina pod Górą Św. Doroty, skręca na wschód i brzegiem lasu dochodzi do drogi leśnej. Drogą leśną przechodzi przez las, na szczyt wzniesienia, gdzie na polanie stoi Kościół Św. Doroty, a dalej w kierunku zachodnim do brzegu lasu przez punkt widokowy na część północną Zagłębia, następnie drogą polną w kierunku zachodnim dochodzi do ul. Chopina - trasy żółtej T-2 (część północna). Długość trasy T-4 wynosi 0,9 km.