Trasy rowerowe w Bytomiu

Trasa nr 1 - TAJEMNICE SEGIETU

Długość: 0.6 km
Przebieg trasy:
Region:
śląskie

Długość 600 m, atrakcje: piękny, stary drzewostan buków, dużo ciekawych gatunków roślin i zwierząt, najatrakcyjniejsza wiosną i jesienią, prosimy zachowywać się szczególnie cicho i spokojnie i nie zbaczać z trasy ze względu na przebieg fragmentu trasy przez rezerwat przyrody.