Trasy rowerowe w Katowicach i okolicy

Trasa numer 1 - Katowice

Długość: 26 km
Przebieg trasy: Pomnik Powstańców Śląskich - granice z Tychami
Region:
śląskie

Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem ramowym "Rowerem po Śląsku" fragment trasy Katowice - Tychy - Pszczyna – Bielsko Biała – Milówka. Początek trasy znajduje się w centrum Katowic przy Pomniku Powstańców Śląskich, zakończenie w Podlesiu w rejonie oczyszczalni ścieków, przy granicy z Tychami. Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Śródmieście, Muchowiec, Brynów, Piotrowice, Kostuchnę, Podlesie.


Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

    - Pomnik Powstańców Śląskich
    - ul. Piastowska, ul. Uniwersytecka, ul. Bankowa
    - bulwar wzdłuż rzeki Rawy
    - ul. Murckowska
    - Dolina Trzech Stawów
    - Lotnisko Muchowiec
    - Lasy Ochojeckie
    - ul. Jaronia, ul Krasińskiego
    - Lasy w Podlesiu
    - ul. Saska, ul. Zaopusta
    - rejon oczyszczalni ścieków, granica z Tychami

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

    - Dolina Trzech stawów:
Tereny rekreacyjne gdzie można spotkać, znajdujący się pod ochroną, grążel żółty – atrakcyjnie kwitnącą roślinę wodną, a także bociana białego oraz różne gatunki żab.

    - Lotnisko Muchowiec:
Zielone tereny Katowic traktowane przez mieszkańców, jako tereny wypoczynkowe, często odwiedzane w dni wolne od pracy.

    - Lasy Ochojeckie:
Źródliska rzeki Kłodnicy
Osobliwości przyrodnicze w postaci łęgu jesionowo - olszowego
Rezerwat Florystyczny Ochojec

    - Lasy w okolicach Kostuchny:
Źródliska rzeki Ślepiotki
Licznie występujące sosny, buki, dęby.
Zwierzęta występujące w okolicy: łosie, daniele i wiele gatunków gadów i płazów.

    - Podlesie:
W lesie często spotkać można dziki a w okolicy rzeki Mlecznej -  bociana białego.
Zabytkowy most zbudowany z kamienia

Miejsca postojowe

W ciągu trasy przewidziano 7 miejsc postojowych dla rowerzystów. Zlokalizowano je przede wszystkim w ciekawych turystycznie miejscach trasy. Miejsca parkingowe wyposażono w stojaki dla rowerów, stoły, ławki i kosze na śmieci.