Trasy rowerowe w Katowicach i okolicy

Trasa numer 122 - Katowice

Długość: 5 km
Przebieg trasy: Park im. Tadeusza Kościuszki - Lasy Panewnickie, ul. Owsiana - granica z Mikołowem
Region:
śląskie

Trasa stanowi rozwinięcie trasy nr 2. Początek trasy przy skrzyżowaniu ul. Szadoka z ul. Załęską w Brynowie, koniec przy ul. Medyków w pobliżu szpitala kolejowego w Ligocie. Cała trasa przebiega w granicach administracyjnych Katowic, przez jednostki administracyjne: Brynów, Załęską Hałdę, Kokociniec, Panewniki.


Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

    
- ul. Szadoka – włączenie do trasy nr 2
    - ul. Przodowników
    - ul. Kombajnistów
    - ul. Brygadzistów
    - ul. Upadowa
    - ul. Ogrodowa
    - ul. Krucza
    - ul. Panewnicka
    - ul. Smoleńska
    - trakt na granicy terenów Akademii Medycznej
    - ul. Medyków – włączenie do trasy nr 2

Atrakcje turystyczno – krajoznawcze
Trasa ma charakter mieszany. Większa jej część, o nawierzchni gruntowej, prowadzi przez kompleks leśny z przeważającą ilością drzew liściastych – dąb, brzoza. Można tutaj spotkać piękne okazy tych drzew. Jest zasadniczo szlakiem rekreacyjnym, ponieważ jednak przebiega po obrzeżu terenów akademickich Śląskiej Akademii Medycznej, ma również charakter komunikacyjny, łącząc te tereny z okolicznymi dzielnicami miasta oraz z obszarami leśnymi.

Miejsca postojowe
W ciągu trasy urządzono 4 miejsca postojowe dla rowerzystów. Zlokalizowane one zostały przy ul. Kombajnistów, w pobliżu ogródków działkowych, na początku kompleksu leśnego przy ul. Brygadzistów, na końcu kompleksu leśnego na Kokocińcu oraz przy ul. Gromadzkiej w Panewnikach. Miejsca postojowe wyposażono w stojaki dla rowerów, ławki, stoliki i kosze na śmieci.