Trasy rowerowe w Katowicach i okolicy

WPWiK Duża Pętla

Długość: km
Przebieg trasy: Tunel pod ul. Chorzowską - Tunel pod ul. Chorzowską
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Tunel pod ul. Chorzowską - Stadion Śląski - Przystań - restauracja "Łania" - Planetarium - główne wejście do ZOO - Tunel pod ul. Chorzowską


Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu alejek koło tunelu pod ul. Chorzowską. Trasa kieruje się alejką równoległą do ul. Chorzowskiej w stronę północno-zachodnią, przecinając drogę prowadzącą w głąb parku. Po dotarciu do głównej drogi dojazdowej do Stadionu Śląskiego trasa prowadzi nią do placu przy stadionie, skręcając następnie w iewo w górę w drogę prowadzącą wokół niego aż do placu obok skansenu. Przy skansenie dojeżdżamy do drogi prowadzącej w głąb parku i jedziemy nią obok ośrodka harcerskiego Trasa przecina skrzyżowanie dróg przy parkingu koło Domu Turysty, mija stację "Przystań" kolejki parkowej, przecina kolejne skrzyżowanie, a następnie biegnie alejką pod górę. U zbiegu alejek skręca w prawo, a po chwili ponownie w lewo znów pod górę do restauracji „Łania". Tutaj przecina szeroką aleję i biegnie dalej poziomo alejką o nawierzchni żwirowej. Na drugim skrzyżowaniu alejek trasa kieruje się w prawo pod górę. Na szczycie wzniesienia przecina szerszą aleję, mijając po prawej Planetarium. Na kolejnym skrzyżowaniu alejek skręca w prawo i przecina drogę dojazdowa do Planetarium. Alejka zakręca w prawo, prowadząc w dół do ogrodzenia Ogrodu Zoologicznego. W tym miejscu trasa kieruje się w prawo w dół ścieżką wzdłuż ogrodzenia do zakrętu alei, a następnie biegnie nią w dół pomiędzy ogrodzeniami ZOO i kąpieliskiem „Fala". Trasa skręca w lewo, prowadząc lewą stroną promenady do głównego wejścia do ZOO, po czym skręca w prawo, prowadząc lewą stroną poprzecznej promenady. Po chwili trasa zbacza w alejkę prowadzącą w lewo w skos. Trasa przecina skrzyżowanie alejek, a następnie skręca w prawo w wąską alejkę o nawierzchni gruntowej do głównego wejścia na promenadę, przecina promenadę obok tunelu pod ul. Chorzowską, kierując się w alejkę prowadzącą równolegle do ul Chorzowskiej. Zakończenie trasy znajduje się na skrzyżowaniu alejek koło tunelu pod ul. Chorzowską w pobliżu budynku dyrekcji parku.