Trasy rowerowe w Katowicach i okolicy

WPWiK Trasa numer 114 - Katowice

Długość: km
Przebieg trasy: Rozwidlenie ul. Parkowej i drogi prowadzącej w głąb parku - skrzyż. Siemianowickej i Bytkowskiej
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Rozwidlenie ul. Parkowej i drogi prowadzącej w głąb parku - stadion śląski - stacja "Przystań" - przystanek Łania - Planetarium - skrzyż. Siemianowickej i Bytkowskiej.


Trasa rozpoczyna się przy rozwidleniu ul. Parkowej i drogi prowadzącej w głąb parku, biegnąc tą drogą przez park. Mija po lewej skansen i ośrodek harcerski, a po prawej Stadion Śląski. Przecina skrzyżowanie dróg przy parkingu koło Domu Turysty, mija stację "Przystań" kolejki parkowej, a następnie skręca w lewo. Za przejazdem przez tor kolejki parkowej trasa skręca w prawo, biegnąc alejkami parkowymi równolegle do toru kolejki aż do przystanku "Łania". Dalej prowadzi w kierunku wschodnim, początkowo szeroką aleją, a od jej zakrętu na południe prowadzi węższą alejką do drogi prowadzącej do Planetarium. Tutaj trasa skręca w lewo w stronę Siemianowic Śląskich, kończąc się przy skrzyżowaniu ul. Siemianowickiej i ul. Bytkowskiej koło Siemianowic Śląskich - Bytkowa.