Trasy rowerowe w Katowicach i okolicy

WPWiK Trasa Południkowa

Długość: km
Przebieg trasy: os. Tysiąclecia ul. Chrobrego - Szkoła Ogrodnicza.
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

os. Tysiąclecia ul. Chrobrego - tunel pod ul. Chorzwoską - Indoor Carting - stacja "Przystań" - Szkoła Ogrodnicza.


Trasa ta rozpoczyna się na Osiedlu Tysiąclecia przy przejściu dla pieszych przez ul. Chrobrego (obok targu). Stąd trasa kieruje się aleją wokół stawu do tunelu pod ul. Chorzowską do skrzyżowania alejek nie opodal budynku dyrekcji parku. Stąd biegnie w lewo, równolegle do ul. Chorzowskiej, skręcając po chwili w prawo na drogę, prowadzącą w pobliżu Indoor Carting. Za skrzyżowaniem drogi z aleją prowadzi przez most łączący dwa stawy, następnie skręca w lewo. Za stawem trasa przecina skrzyżowanie dróg koło stacji "Przystań" i biegnie wzdłuż toru kolei parkowej. Za przejazdem kolejowym droga zakręca w lewo, mijając ogrodnictwo i ogródki działkowe oraz Szkołę Ogrodniczą. Trasa kończy się w Starym Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.