Trasy rowerowe w Kłobucku

trasa rowerowa Wilcze Łyko - zalew Zakrzew

Długość: 12,7 km
Przebieg trasy: Wilcze Łyko - zalew Zakrzew
Region:
śląskie

Wilcze Łyko - rezerwat "Zamczysko" - zalew Zakrzew


Trasa rowerowa o długości 12,7km biegnie od stanowiska chronionego wawrzynka wilcze łyko w Leśnictwie Pierzchno przez rezerwat „Zamczysko” w Grodzisku do zalewu w Zakrzewie. Rezerwat „Zamczysko” - zajmuje powierzchnię 1,35 ha, utworzony został w 1971r. obejmuje wzgórze z wałami obronnymi, fosą i ruinami średniowiecznego grodu. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180-200 lat. Zalew w Zakrzewie – to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 10 ha, utworzony na Białej Okszy, w okresie letnim wykorzystywany do celów rekreacyjnych.