Trasy rowerowe w Krzyżanowicach

Trasa nr 341

Długość: 7.9 km
Przebieg trasy: Urbanek - Bolesław
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Urbanek - Hanowiec - Tworków - Bolesław


Trasa nr 341 stanowi łącznik pomiędzy trasami 347 i 9. Rozpoczyna swój bieg w miejscu, w którym spotyka się z trasą nr 347 koło kościółka św. Urbana zlokalizowanego przy lesie o nazwie Urbanek bądź Brzeziny. Jest to praktycznie najwyższe wzniesienie gminy Krzyżanowice, skąd roztacza się przepiękny widok na całą dolinę Odry. Dalej trasa prowadzi do kolonii Hanowiec i biegnie, podobnie jak trasy nr 9 i 39 koło kościoła parafialnego pw. Piotra i Pawła w Tworkowie oraz pomnika czeskiego oficera poległego w 1945 roku. Opuszczając Tworków udajemy się do Bolesławia i dalej już na terenie gminy Krzanowice  - do Borucina, gdzie podziwiać możemy dolinę rzeki Psiny z tzw. Olszynkami ze źródłami i ujęciami wody pitnej.