Trasy rowerowe w Krzyżanowicach

Trasa nr 347

Długość: 9.8 km
Przebieg trasy: Tworków - Bieńkowice
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Tworków - Hať (przejście graniczne) - Owsiszcze - Urbanek - Bieńkowice


Trasa nr 347 rozpoczyna swój bieg od przejścia granicznego Tworków - Hať i stanowi naturalne przedłużenie czeskiej trasy rowerowej nr 5. Stąd wraz z trasą nr 348 prowadzi do Owsiszcz - wioski, która swe malownicze położenie zawdzięcza otoczeniu wzgórz. Poprzez Owsiszcze trasa prowadzi drogą tłuczniową wzdłuż lasu Urbanek z widokiem na przepiękne krajobrazy doliny Odry. Przy lesie można zorganizować mały piknik na działce Związku Pszczelarzy i przy okazji podziwiać kościółek św. Urbana, jak również zapuścić się na krótki spacer w głąb lasu by podziwiać miejscową florę i faunę. Następnie trasa przecina drogę Tworków - Borucin i prowadzi do Bieńkowic, gdzie można zwiedzić zabytkową kaplicę św. Anny, kaplicę św. Jana oraz Lamus. Przez Bieńkowice trasa wiedzie drogami asfaltowymi, przecinając dwukrotnie drogę nr 45, po czym biegnie drogą tłuczniową w stronę Bojanowa, przechodząc na teren gminy Krzanowice. Po drodze można odpocząć na terenie przepięknie usytuowanej leśniczówki w Bieńkowicach i podziwiać dolinę Psiny i stare jej dorzecza.