Trasy rowerowe w Krzyżanowicach

Trasa nr 348

Długość: 7.8 km
Przebieg trasy: Buków (skrzyżowanie) - Píšť (przejście graniczne)
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Buków (skrzyżowanie) - Łapacz - Krzyżanowice - Nowa Wioska - Owsiszcze - Píšť (przejście graniczne)


Trasa nr 348 przecina gminę Krzyżanowice "w poprzek". Nawiązuje do tras po drugiej stronie Odry (nr 316) i Czech (nr 6094). Krzyżuje się również z trasami biegnącymi na terenie gminy (nr 9, 39 i 347).

 

Trasa wbiega do gminy od strony Bukowa, gdzie znajduje się otwarty w 2002 roku polder Buków, dalej biegnie przez most na Odrze, prowadząc do Krzyżanowic drogą nr 936, gdzie przy stacji kolejowej przecina trasę nr 9. W Krzyżanowicach należy zatrzymać się przy zabytkowym pałacu zbudowanym w 1700 roku przez hrabiego Jana Bernarda Praschma z parkiem przypałacowym. W samym pałacu gościli w XIX wieku Ludwik van Beethoven i Franciszek Liszt. Następnie trasa przecina drogę nr 45 i asfaltowymi drogami prowadzi do Nowej Wioski i dalej drogami tłuczniowymi do Owsiszcz. Omijając przejście graniczne Tworków - Hať, trasa ma swój koniec przy przejściu granicznym Owsiszcze - Píšť.