Trasy rowerowe w Krzyżanowicach

Trasa nr 355

Długość: 11.4 km
Przebieg trasy: Zabełków - Zabełków
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Zabełków - Chałupki - Rakowiec - Rudyszwałd - Zabełków


Trasa nr 355 jest pętlą wokół Chałupek, Rudyszwałdu i Zabełkowa. Z Zabełkowa do Chałupek prowadzi drogami o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej nieopodal perełki o skali europejskiej, jaką są meandry rzeki Odry. Obcując z naturą można podziwiać meandrującą przygraniczną rzekę z jej różnorodnymi gatunkami zwierząt i okazami roślin odpowiednimi dla tego ekosystemu. W Chałupkach koniecznie trzeba zwiedzić zamek, niegdyś o charakterze obronnym, otoczony fosą, dziś zaadaptowany dla potrzeb prowadzonego w nim hotelu i restauracji. Dalej trasa prowadzi drogami o nawierzchni asfaltowej, w tym ewenementem na skalę europejską, jakim jest droga graniczna na odcinku z Chałupek do Rudyszwałdu z przejazdem przez przejście graniczne Chałupki - Šilheřovice. W Rudyszwałdzie trasa biegnie niedaleko przejścia granicznego Rudyszwałd - Hať, skąd prowadzi z powrotem do Zabełkowa. Warte zwiedzenia są kościół w Rudyszwałdzie i dawna polska szkoła mniejszościowa w Zabełkowie.