Trasy rowerowe w Mikołowie i okolicy

Trasa 43.190-08

Długość: km
Przebieg trasy: Paniowy - Mokre
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Trasa 43.190-08 łączy sołectwo Paniowy z sołectwem Mokre i dalej biegnąca do południowych granic gminy Mikołów (połączenie z Łaziskami Górnymi), Trasa zaznaczona na mapce kolorem żółtym.