Trasy rowerowe w Mysłowicach

Szlak Czerwony

Długość: km
Przebieg trasy: ul. Korczaka - most na Przemszy w Dziećkowicach
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

ul. Korczaka - most na Przemszy w Dziećkowicach


Biegnie po zachodniej stronie miasta od ulicy Korczaka przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa na Słupnej do mostu na Przemszy w Dziećkowicach łączącym Mysłowice z Jeleniem.

Na jego trasie można zobaczyć: CMP, zabytkowy cmentarz wojenny na Wesołej, piece wapiennicze na Krasowach, Łąkę Rzutną w lasach imielińskich.