Trasy rowerowe w Ornontowicach i okolicy

383 Trasa rowerowa drugorzędna

Długość: 2.9 km
Przebieg trasy: Sośnicowice - Rudy Śląskiej
Region:
śląskie

Trasa łączy Sośnicowice z Halembą, prowadzi z Rudy Śląskiej na zachód z ominięciem Gliwic i Zabrza .


Przebieg trasy rowerowej nr 383 według Koncepcji śląskiej sieci tras rowerowych:

Sośnicowice - Pilchowice - Nieborowice - Knurów - Gierałtowice - Chudów - Paniówki - Borowa Wieś - Halemba.

Ze względów przyrodniczych i krajobrazowych (Las Ornontowice ze stawem na potoku Od Solarni, starodrzew, miejsce pamięci narodowej), proponuje się wydłużenie trasy rowerowej nr 383, z rozszerzeniem jej przebiegu przez Omontowice:

Sośnicowice - Pilchowice - Nieborowice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Ornontowice - Chudów - Paniówki - Borowa Wieś - Halemba.

Proponowany przebieg trasy rowerowej nr 383 przez Ornontowice - szlakiem turystycznym Szlak Okrężny wokół Gliwic, nr ewid. 243-Y:

Czerwionka-Leszczyny - Las Ornontowice - ulica Okrężna - ulica Zwycięstwa - ulica Chudowska - ulica Kolejowa - Chudów.
Długość trasy rowerowej nr 383 w granicach Gminy Ornontowice - 2,9 km.