Trasy rowerowe w Ornontowicach i okolicy

Lokalna trasa rowerowa

Długość: 2.3 km
Przebieg trasy: Strefa źródliskowa Potoku Leśnego -przepust pod ul. Dworcową
Region:
śląskie

Strefa źródliskowa Potoku Leśnego - strefa źródliskowa Potoku Omontowickiego - os. Akacjowa - przepust pod ul. Dworcową - Zabytkowe Założenie Pałacowo - Parkowe zakłada konieczność wykonania przepustu pod ul. Dworcową.

Łączna długość tej trasy - 2,3 km.