Trasy rowerowe w Ornontowicach i okolicy

Trasa Lokalna Zachodnia

Długość: 12,6 km
Przebieg trasy: ul. Nowa - Woszczyn
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

skrzyżowanie ul. Nowej i Zwycięstwa - Aleja Dębów - Kolonie Nowe - Solarnia - Ornontowice - Czerwionka Leszczyny - Woszczyn


Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Nowej i Zwycięstwa i biegnie wzdłuż Alei Dębów przez Kolonie Nowe i  Kolonie  Solarnia. Łączna długość trasy to 6 kilometrów. W początkowej swej części pokrywa się ona z Trasą drugorzędną nr 291 (niebieską), która biegnie z Ornontowic przez Czerwonkę-Leszczyny do Woszczyn. Łączna długość tej trasy to 12,6 km w tym w Ornontowicach 2,2 km.