Trasy rowerowe w Pawłowicach i okolicy

Plessówka

Długość: 28,7 km
Przebieg trasy: Pawłowice - Kobiór
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Pawłowice - Warszowice Borki - Mizerów - Kryry - Suszec - Kobiór


"Plessówka” to nazwa ścieżki rowerowej biegnącej przez gminy: Pawłowice, Suszec i Kobiór. Stanowi ona wspólną oś dla całego systemu turystycznych tras rowerowych w powiecie pszczyńskim. W każdej z gmin od „Plessówki” odgałęziają się lokalne trasy gminne (w postaci okrężnych szlaków tematycznych lub łączników do atrakcyjnych miejsc) i inne oznakowane trasy rowerowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. „Plessówka” w większości przebiega przez lasy m. in. Lasy Kobiórskie, Lasy Pszczyńskie, a także obok użytków zielonych. Szlak omija duże aglomeracje miejskie, wkraczając na krótko w bardziej zwartą zabudowę wiejską. Przy trasie znajdują się zbiorniki wodne i płyną niewielkie rzeczki (Pawłówka, Pszczynka, Nierad i Korzeniec). Miejscami zobaczyć można piękne panoramy Beskidów i Pogórza po obu stronach granicy polsko-czeskiej oraz interesujące duże aglomeracje przemysłowo-mieszkalne.

PRZEBIEG I KIERUNEK TRASY:

Pawłowice - Urząd Gminy (Rynek)
zabudowa wiejska, odcinek płaski, liczne zakręty, lekki podjazd
asfalt

Pawłowice (Kładka nad DK81)
zabudowa wiejska, odcinek kręty, minimalny spadek
asfalt

Pawłowice (Skrzyżowanie ul. Zapłocie/ul. Wyzwolenia)
zabudowa wiejska, odcinek prosty, minimalny spadek
asfalt

Pawłowice (Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia/ul. Szybowa)
strefa nadwodna, płasko, lekko kręto
asfalt

Warszowice Borki (Stadnina koni „Borki”)
zabudowa wiejska, odcinek prosty, płasko
asfalt

Mizerów („Na Granicy”)
wieś, odcinek prosty, płasko

Kryry (Pszczynka)
zabudowa wiejska, częściowo obszary rolne, strefa nadrzeczna, odcinek kręty, odcinek płaski
asfalt, grunt

Suszec (Pańskie Pola)
zabudowa wiejska, obszary rolnicze, odcinki proste i kręte, płasko, obszary przyleśne
asfalt, szutr

Kobiór (koniec trasy: Nadleśnictwo)
odcinek prosty, obszar leśny, strefa nadwodna, zabudowa wiejska
szutr, grunt, asfalt