Trasy rowerowe w Pawłowicach i okolicy

Trakt Książęcy

Długość: 4,7 km
Przebieg trasy: Pawłowice - Studzionka
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Pawłowice - Studzionka


Trasa prowadzi wzdłuż pól uprawnych, lasów i gospodarstw wiejskich. Ze względu na bogato występujące tutaj podgrzybki i kozaki jest to teren szczególnie interesujący dla amatorów grzybobrania.

Ścieżka bierze swój początek z istniejącej trasy, Traktu Cesarsko – Pruskiego, na ulicy Myśliwskiej (200 m za przejazdem kolejowym). Następnie prowadzi ulicą Teligi, Wieczorka i Jedności w Studzionce, gdzie kończy się przy skrzyżowaniu ulic: Jedności, Jordana i Powstańców Śląskich, przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Połączyła ona gminę Pawłowice z projektowaną międzynarodową trasą rowerową Eurovelo R-4 (Kraków-Brno).

PRZEBIEG I KIERUNEK TRASY:
Pawłowice (Przejazd kolejowy, ul. Myśliwska)
obszar upraw rolnych, odcinek prosty, lekko wznoszący się, fragment widokowy
droga utwardzona, szutrowa

Studzionka (ul. Teligi)
obszar upraw rolnych zabudowa wiejska, odcinek płaski, widokowy
droga szutrowa asfaltowa, asfalt

Studzionka (ul. Wieczorka)
użytki zielone, zabudowa wiejska, odcinek płaski, z fragmentami widokowymi
asfalt

Studzionka (Centrum)
zabudowa wiejska, miejsca zabytkowe
asfalt