Trasy rowerowe w Pawłowicach i okolicy

Trakt Reitzensteinów

Długość: 27,7 km
Przebieg trasy: Pawłowice - Pawłowice
Region:
śląskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Pawłowice – Pielgrzymowice – Jarząbkowie - Golasowice-Pawłowice


Trasa przebiega przez teren 4 sołectw: Pawłowice, Golasowice, Pielgrzymowice i Jarząbkowice – tworząc pętlę. Trasa rowerowa została poprowadzona tak, aby uwzględnić uczęszczane przez miejscową społeczność drogi, ale również tak, by zaprezentować najpiękniejsze okolice południowej części gminy. Trasa łączy południowe sołectwa gminy z centrum, tj. sołectwem Pawłowice i spełnia przede wszystkim rolę rekreacyjną. Wokół trasy rowerowej znajdują się tereny obfitujące w lasy, stawy oraz liczne pagórki.
Nazwa trasy wywodzi się od rodziny von Reitzensteinów, która od połowy XIX wieku do 1945 roku władała dużym obszarem dzisiejszej gminy Pawłowice. Trakt w głównej części biegnie przez sołectwo Pielgrzymowice, które swoim urokiem przywodzi na myśl pełne lasów, jezior i pól uprawnych tereny Warmii i Mazur.

PRZEBIEG I KIERUNEK TRASY:

Pawłowice-Urząd Gminy (Rynek, ul. Zjednoczenia)
zabudowa wiejska, odcinek prosty i płaski
asfalt

Pawłowice (ul. Stawowa, ul. Klonowa)
zabudowa wiejska, strefa nadwodna, użytki zielone, odcinek płaski, widokowy
asfalt, drogi szutrowe

Pawłowice (Las Kuziok)
obszar leśny, początek zabudowy wiejskiej, teren lekko wznoszący się
droga leśna gruntowa, asfalt

Bzie Górne (ul. Gospodarcza)
mało zwarta zabudowa wiejska, obszar leśny, użytki zielone, odcinek płaski
asfalt, droga szutrowa oraz gruntowa

Węgry (ul. Jana Kochanowskiego)
użytki zielone, mało zwarta zabudowa wiejska, odcinki widokowe, teren płaski
asfalt

Szyrówka
zabudowa wiejska, użytki rolne, odcinki widokowe, zjazd
asfalt

Pielgrzymowice (Staw Kaprowiec)
strefa nadwodna, zabudowa wiejska, podjazd
asfalt

Pielgrzymowice (Dwór Reitzensteinów, ul. Powstańców)
zabudowa wiejska, użytki rolne, odcinek falisty, strefa nadwodna, fragmenty widokowe
asfalt

Pielgrzymowice (Mała Strona)
strefa nadwodna, zabudowa wiejska, płaski teren
asfalt

Pielgrzymowice (Wielka Strona)
zabudowa wiejska, użytki zielone, trasa falista, widokowa
asfalt

Pielgrzymowice (ul. Podlesie)
zabudowa wiejska, obszary przyleśne, odcinek płaski, końcowy fragment - lekki zjazd
asfalt

Jarząbkowice (Centrum)
zabudowa wiejska, uprawy rolne, teren widokowy,
asfalt

Golasowice (Podbór)
uprawy rolne, końcowy fragment - zabudowa wiejska, odcinek płaski, widokowy
asfalt

Kolonia Pawłowicka
mało zwarta zabudowa wiejska, uprawy rolne, obszar przyleśny, początek widokowy, teren płaski
asfalt

Pawłowice (Las Kuziok)
zamknięcie obwodnicy trasy rowerowej, obszar leśny
droga gruntowa