Trasy rowerowe w Pawłowicach i okolicy

Trasa nr 1 - Pawłowice - Strumień, tzw. "Trakt Cesarsko-Pruski"

Długość: 4 km
Przebieg trasy: Pawłowice - Strumień
Region:
śląskie

Trasa stanowi alternatywę dla bardzo ruchliwej drogi krajowej DK-81 (Katowice-Wisła), gdyż przejazd rowerem po trakcie jest czasowo porównywalny z przejazdem samochodem po drodze szybkiego ruchu (gdy wliczymy czas potrzebny na włączenie się do ruchu samochodu, przejazd przez skrzyżowanie i ustępowanie pierwszeństwa).
Wjazd na trasę od strony Pawłowic znajduje się za wiaduktem kolejowym (jadąc od strony centrum) na ulicy Zjednoczenia.
Wjazd od strony Strumienia znajduje się przy ul. Pawłowickiej (stara droga do Strumienia).
Przejazd trasą zapewnia możliwość zapoznania się ze starym drzewostanem zatrzymania się przy stawach oraz spotkania "oko w oko" z historią , gdyż trasa przebiega po grobli stanowiącej do 1920r. granicę Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Przy końcu trasy znajdują się dobrze zachowane kamienie graniczne oraz słup graniczny z symbolami tych państw.