Trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej i okolicy

Trasa numer 9

Długość: 22 km
Przebieg trasy: Wirek - Wirek
Region:
śląskie

Wirek – Bykowina – N. Bytom – Chebzie – Godula – Orzegów – Ruda – Wirek.

Alternatywny szlak przez północne dzielnice miasta (22 km)


Ulicą 9 Maja do garaży. Dajej obok ogródków działkowych do N. Bytomia. Ul. Ratowników i Pokoju do parku. Przejeżdżamy przez park a następnie jedziemy w stronę huty “Pokój”. Na pasach przechodzimy na drugą stronę ul. Niedurnego. Za wiaduktem skręcamy na tzw. Kafhauz. Jedziemy ul. Gwardii Ludowej, która ciągnie się aż do Chebzia jako droga gruntowa. Na jej końcu nie skręcamy w lewo ale jedziemy prosto po wiadukcie. Za nim wjeżdżamy na ul. Węglową uczęszczaną już przez samochody. I jadąc dalej prosto dojeżdżamy nią do skrzyżowania z ul. Zabrzańską. Najlepiej na najbliższych pasach przedostać się na drugą stronę. Teraz skręcamy w lewo i jedziemy w stronę widocznego z daleka budynku dworca kolejowego Ruda Chebzie. Jedziemy z lewej strony budynku wąską drogą a później ścieżką, która wkrótce doprowadza do wiaduktu nad torami. Ostrożnie przejeżdżamy lub przechodzimy na drugą stronę. Następnie skręcamy od razu w lewo na ścieżkę. Dalej przecinamy w poprzek ul. Pawła. Ścieżka doprowadza nas do asfaltowej drogi. Skręcamy tu w lewo a po 100 m w prawo w stronę garaży, które objeżdżamy z lewej strony. Ścieżka przekształca się w chodnik wiodący wzdłuż ogródków działkowych i ul. Tylnej. Dojeżdżamy do ul. Przedszkolnej w Goduli. Tu skręcamy w lewo dojeżdżając do ul. Joanny, którą przecinamy w poprzek. Albo ul. Podlas albo Czereśniową jedziemy do parku Młodzieży. Kierując się w lewo dojeżdżamy wkrótce do stadionu “Zryw”. Przejeżdżamy jego prawą część, kierując się na wychodzącą drogę w prawo obok hali sportowej “Slavia”. Za halą skręcamy w lewo. Jedziemy ulicą Grunwaldzką a następnie skręcamy w prawo na ul. Hlonda. Za kościołem skręcamy w lewo na ul Czapli. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Królowej Jadwigi i od razu w prawo na ul. Janty. Asfalt się kończy. Dalej jedziemy ścieżką do zabudowań Liceum Ogólnokształcącego nr 4. Za wiaduktem jedziemy ciągle prosto ul. Kilińskiego. Na jej końcu skręcamy kawałek w lewo i szukamy ścieżki wiodącej w dół do doliny Janasa. Ścieżka wyprowadza nas na dnie doliny obok małej kapliczki. Teraz jedziemy prosto do góry ul. Achtelika. Przechodzimy następnie w poprzek ul. Orzegowską i po 40 m skręcamy na ul. Górniczą z ciekawą zabudową z przełomu wieków. Następnie przekraczamy ul. Piastowską. Przejeżdżamy park im Augusta Kozioła wyjeżdżając na ul. Konopnickiej nieopodal podziemnego przejścia. Przejściem tym przedostajemy się na drugą stronę linii kolejowej Katowice – Gliwice. Teraz jedziemy kawałek ul. Wolności. Skręcamy w prawo na ul. Chopina a następnie w lewo kierujemy się w stronę starego budynku SP 33. Ulicą Macieja dojeżdżamy do ul. Kościelnej a nią podążamy do ul. Staszica. Znajdują się tu zabudowania z początku XX wieku. Dojeżdżamy ponownie do ul. Wolności. Z drugiej strony jest muzeum Miejskie. Przechodzimy na drugą stronę ul. Wolności i skręcamy w pierwszą w lewo ul. Mickiewicza. Objeżdżamy wkoło ogródki działkowe dojeżdżając do ul. Magazynowej. Następnie kierujemy się na ul. Szyb Powietrzny za kościołem pw. Św Piusa jedziemy w stronę ulicy Zabrzańskiej. Przechodzimy na światłach na drugą stronę. Następnie jedziemy równolegle do 1 Maja. Dojeżdżamy do Czarnego Lasu i dowolną drogą do Wirku.