Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Trasa nr 4

Długość: km
Przebieg trasy: granice Chorzowa - ul. Krasickiego
Region:
Śląskie

granice Chorzowa - ul. Bytomska - ul. Krasickiego


Krótka trasa nr 4, która docelowo powinna połączyć Katowice z Gliwicami  rozpoczyna się na granicy Chorzowa i biegnie przez Park Skałka do węzła tras rowerowych przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i ul. Krasickiego. Docelowo powinien prowadzić stąd przez Lipiny do granicy z Rudą Śląską koło Goduli.

Opis krajobrazu  i zabytków wokół trasy:
Centralną część Parku Skałka stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2m. Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami górniczymi. W latach 60-tych XXw. przekształcono istniejące tu nieużytki i hałdy na tereny rekreacyjno-sportowe. Otwarcie parku nastąpiło 22.06.1968 roku. Obecnie w skład kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny.

Centralną część parku stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2 m. Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami górniczymi. W latach 60-tych XX w. przekształcono istniejące tu nieużytki i hałdy na tereny rekreacyjno-sportowe. Otwarcie parku nastąpiło 22.06.1968 roku. Obecnie w skład kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny.
Na terenie parku występuje drzewostan typowy dla terenów parkowych: wierzba krucha i brzoza brodawkowata. Na brzegach stawu rozwinęła się roślinność szuwarowa z dominacją trzciny i pałki szerokolistnej, w której to znalazły miejsce do gniazdowania łyska i kaczka krzyżówka. Występują tutaj ptaki typowe dla siedlisk ludzkich: kawka, kos, sroka, sikora, wróbel i jaskółka. Nad samą wodą można obserwować ważki z rodzaju żagnica, lecicha i pałątka.
Wśród innych owadów można zauważyć nartnika czy pluskolca. Stadion znajduje się w północno-zachodniej części kompleksu i może pomieścić 26 tyś. widzów. Wyposażony jest w boisko do piłki nożnej i tor żużlowy. W kwietniu 2005 na stadionie zebrało się 20 tys. osób na mszy w intencji Jana Pawła II.
W sektorze rekreacyjnym znajduje się kilka boisk, korty tenisowe i tor do speedroweru. Południową granicę parku stanowi Drogowa Trasa Średnicowa - dwujezdniowa droga szybkiego ruchu dla obsługi ruchu lokalnego budowana od 1979 r.

Pierwotnie, na gęsto zalesionym terenie obecnych Lipin, znajdował się folwark, należący do obszaru dworskiego w Chropaczowie. Pierwsza pisana wzmianka o Lipinach pochodzi z 1802 r. Począwszy od 1823 roku rozpoczyna się intensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, związany z inwestycjami von Donnersmareków: huta cynku „Silesia" (powstała z kilku mniejszych zakładów ok. 1858 r.) oraz kopalnia węgla kamiennego   „Matylda".   Zabudowę   mieszkalną   Lipin   stanowiły   początkowo prymitywne kolonie robotnicze, obecnie już nie istniejące. Później  powstały kwartały kamienic czynszowych pomiędzy ulicami Chorzowską i A. Świdra oraz nowoczesne osiedla zakładowe „Silesii" na południe od ul. Chorzowskiej. Dzisiejsza ul Chorzowska powstała w latach dwudziestych XIX w. jako pierwsza bita droga na Górnym Śląsku i była głównym traktem komunikacyjnym biegnącym z Królewskiej Huty (Chorzów) do Gliwic. W 1879 roku Lipiny stały się samodzielna gminą. Liczyły wówczas prawie 8 tys. mieszkańców. W 1930 r. liczba ludności przekroczyła 18,6 tys. Od 1951 roku obszar Lipin został włączony do Świętochłowic.