Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Trasa nr. 746

Długość: km
Przebieg trasy: Świętochłowice
Region:
Śląskie

Park Skałka - centrum Miasta - zabytkowy kościół - muzeum - stacja PKP - Drogowa Trasa Dzielnicowa


Prowadzi wokół Parku Skałka, odgałęziając sie od trasy nr 4. W południowej części parku odgałęzia sie oznakowane drogowskazami polaczenie z centrum Miasta – zabytkowym kościołem, Muzeum i stacja PKP. Polaczenie to prowadzi alejka przez tunel w nasypie Drogowej Trasy Średnicowej, a następnie jezdniami ulic, częściowo stanowiącymi wyłącznie dojazd do parkingów lub wyłączonymi z ruchu samochodowego.

Opis krajobrazu  i zabytków wokół trasy:

Centralną część Parku Skałka stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2m. Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami górniczymi. W latach 60-tych XXw. przekształcono istniejące tu nieużytki i hałdy na tereny rekreacyjno-sportowe. Otwarcie parku nastąpiło 22.06.1968 roku. Obecnie w skład kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny.

Centralną część parku stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2 m. Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami górniczymi. W latach 60-tych XX w. przekształcono istniejące tu nieużytki i hałdy na tereny rekreacyjno-sportowe. Otwarcie parku nastąpiło 22.06.1968 roku. Obecnie w skład kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny.
Na terenie parku występuje drzewostan typowy dla terenów parkowych: wierzba krucha i brzoza brodawkowata. Na brzegach stawu rozwinęła się roślinność szuwarowa z dominacją trzciny i pałki szerokolistnej, w której to znalazły miejsce do gniazdowania łyska i kaczka krzyżówka. Występują tutaj ptaki typowe dla siedlisk ludzkich: kawka, kos, sroka, sikora, wróbel i jaskółka. Nad samą wodą można obserwować ważki z rodzaju żagnica, lecicha i pałątka.
Wśród innych owadów można zauważyć nartnika czy pluskolca. Stadion znajduje się w północno-zachodniej części kompleksu i może pomieścić 26 tyś. widzów. Wyposażony jest w boisko do piłki nożnej i tor żużlowy. W kwietniu 2005 na stadionie zebrało się 20 tys. osób na mszy w intencji Jana Pawła II.
W sektorze rekreacyjnym znajduje się kilka boisk, korty tenisowe i tor do speedroweru. Południową granicę parku stanowi Drogowa Trasa Średnicowa - dwujezdniowa droga szybkiego ruchu dla obsługi ruchu lokalnego budowana od 1979 r.