Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Trasa nr. 747

Długość: km
Przebieg trasy: Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Krasickiego - ul. Krasickiego
Region:
Śląskie

Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Krasickiego - ul. Korfantego - ul. Bieszczadzka - ul. Sudecka - ul. Zubrzyckiego - ul. Powstańców Śląskich - ul. Chorzowska - ul. Krasickiego


Trasa nr 747
Prowadzi od skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Krasickiego nowymi ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż ul. Krasickiego, ul. Korfantego, ul. Bieszczadzka i ul. Sudecką do ponownego polaczenia sie z trasa nr 130. W ciągu tej trasy są przejazdy dla rowerzystów przez ul. Zubrzyckiego i ul. Powstańców Śląskich oraz przejazd dla rowerzystów z wykorzystaniem istniejącej sygnalizacji świetlnej dotychczasowego przejścia dla pieszych przez ul. Chorzowska. Przejazd dla rowerzystów prowadzi też przez ul. Krasickiego.

Opis krajobrazu  i zabytków wokół trasy:

Piaśniki to najmłodsza dzielnica Świętochłowic. Pierwsza zabudowa   tego   terenu,   dziś   nieistniejąca,   powstała w   rejonie   skrzyżowania   dzisiejszych   ulic   Bytomskiej i Chorzowskiej na początku XIX w. W 1859 r. wybudowano tutaj    siedzibę    zarządu    Śląskiej    Spółki    Akcyjnej dla   Górnictwa   i   Hutnictwa   Cynkowego,  a   w   1866 założono  park.  Następnie  powstała   kolonia  domów robotniczych, a w 1906 r. szpital hutniczy. W latach 70 -80 XX w. wzniesiono nowe osiedla mieszkaniowe.

Staw Foryśka to jeden z wielu zbiorników wodnych na terenie miasta Świętochłowice. Jednakże ze względu na występującą tu bogatą awifaunę, nietypową dla miasta, Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice z dnia 25 czerwca 2003 r. teren stawu wraz z jego otoczeniem objęto ochroną jako użytek ekologiczny. Na uwagę zasługują występujące tu: łyska, perkoz dwuczuby, kokoszka wodna, którą rzadko można obserwować na otwartym lustrze wody. Ptaki te prowadzą skryty tryb życia i przebywają najczęściej wśród gęstych zarośli i szuwarów. Na szczególną uwagę zasługuje remiz, który swoje gniazda zakłada w nadwodnych zaroślach w postaci wiszących worków. Wszystkie te ptaki tu gniazdują, czasami zalatuje rybitwa czarna. Na stawie Zojra, na południe od stawu Foryśka gniazduje łabędź niemy. Jest to również miejsce występowania płazów i gadów takich jak żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna, ropucha szara czy zaskroniec. Z ssaków można spotkać jeża europejskiego, kreta czy ryjówkę aksamitną. Występuje również liczna grupa różnych owadów.