Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Trasa nr 750

Długość: km
Przebieg trasy: Świętochłowice - granice Rudy Śląskiej
Region:
Śląskie

ul. Powstańców Śląskich - ul. Zubrzyckiego - ul. Chorzowska - ul. Sudecka - cmentarz w Lipinach - pl. Słowiańskiego - granica z Rudą Śląską


Odgałęzia sie od trasy nr 130 nieopodal wjazdu do Parku Heiloo od strony ul. Powstańców Śląskich i biegnie alejkami zamienionymi na ciąg pieszo-rowerowy, a następnie fragmentem ul. Zubrzyckiego, na którym ruch jest ograniczony do dojazdów na posesje. Dalej prowadzi wzdłuż ul. Chorzowskiej ciągiem pieszo-rowerowym, przekracza ul. Chorzowska wraz z trasa nr 747 i wylot ul. Sudeckiej z wykorzystaniem istniejącej sygnalizacji świetlnej dotychczasowego przejścia dla pieszych. Przy wjeździe na Skwer Piasniki jest krótki odcinek drogi dla rowerów, a następnie alejki zamienione na ciąg pieszo-rowerowy. Kolejny odcinek trasy nr 750 prowadzi drogą gospodarczą wokół cmentarza w Lipinach, przecina ul. Łagiewnicką, a następnie prowadzi jezdniami bocznych uliczek, drogą gospodarczą na dawnym torowisku kolejowym i dróżką do pl. Słowiańskiego, przecinając ul. żelazna. Dalej prowadzi skrajem pl. Słowiańskiego pasem wydzielonym dla rowerzystów z drogi gospodarczej, a następnie ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Chorzowskiej do granicy z Rudą Śląską koło Chebzia.

Opis krajobrazu  i zabytków wokół trasy:

Piaśniki to najmłodsza dzielnica Świętochłowic. Pierwsza zabudowa   tego   terenu,   dziś   nieistniejąca,   powstała w   rejonie   skrzyżowania   dzisiejszych   ulic   Bytomskiej i Chorzowskiej na początku XIX w. W 1859 r. wybudowano tutaj    siedzibę    zarządu    Śląskiej    Spółki    Akcyjnej dla   Górnictwa   i   Hutnictwa   Cynkowego,  a   w   1866 założono  park.  Następnie  powstała   kolonia  domów robotniczych, a w 1906 r. szpital hutniczy. W latach 70 -80 XX w. wzniesiono nowe osiedla mieszkaniowe.

Pierwotnie, na gęsto zalesionym terenie obecnych Lipin, znajdował się folwark, należący do obszaru dworskiego w Chropaczowie. Pierwsza pisana wzmianka o Lipinach pochodzi z 1802 r. Począwszy od 1823 roku rozpoczyna się intensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, związany z inwestycjami von Donnersmareków: huta cynku „Silesia" (powstała z kilku mniejszych zakładów ok. 1858 r.) oraz kopalnia węgla kamiennego   „Matylda".   Zabudowę   mieszkalną   Lipin   stanowiły   początkowo prymitywne kolonie robotnicze, obecnie już nie istniejące. Później  powstały kwartały kamienic czynszowych pomiędzy ulicami Chorzowską i A. Świdra oraz nowoczesne osiedla zakładowe „Silesii" na południe od ul. Chorzowskiej. Dzisiejsza ul Chorzowska powstała w latach dwudziestych XIX w. jako pierwsza bita droga na Górnym Śląsku i była głównym traktem komunikacyjnym biegnącym z Królewskiej Huty (Chorzów) do Gliwic. W 1879 roku Lipiny stały się samodzielna gminą. Liczyły wówczas prawie 8 tys. mieszkańców. W 1930 r. liczba ludności przekroczyła 18,6 tys. Od 1951 roku obszar Lipin został włączony do Świętochłowic